logo

Rezerwaty:

Bagno Pogorzel

pogorzel_tablica_mini_02

Florianów

florianow_tablica_mini

Jedlina

jedlina_mini

Rudka Sanatoryjna

tablica_mini

Przełom Witówki

tablica_witowka_mini

Rogoźnica

rogoznica_mini

Świder

swider_mini

Wólczańska Góra

wolczanska_mini

Opis

rogoznica

Rezerwat „Rogoźnica”– o lokalnej nazwie „Borki” został powołany w 1998 r. na pow. 77,89 ha. Jest w gminie Mrozy, w leśnictwie Płomieniec. Jest to rezerwat leśny (L). Rezerwat leży w Mińskim Obszarze Chronionego Krajobrazu. Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie kompleksu olsów położonych w dolinie rzeki Kostrzyń oraz bagna porośniętego roślinnością torfowiskową, w tym rzadką i chronioną.

Według głównego przedmiotu ochrony jest to rezerwat biocenotyczno-fizjocenotyczny (BF), podtypu biocenoz naturalnych i półnaturalnych (np), natomiast według głównego typu środowiska należy do mieszanych (M), podtypu lasów i torfowisk (lt).

Wg stanu na 1.01.2006 r. rezerwat zlokalizowany jest w oddz. 204, 205, 206, 212, obejmuje pow. 77,89 ha, z tego: 71,52 ha stanowi pow. leśna, 1,43 ha - związana z gospodarką leśną, 4,94 ha to grunty nieleśne.

Jest to obszar lasu obejmujący dość skrajne zróżnicowane żyznościowo zbiorowiska roślinne, występujące na siedliskach od Bśw do Ol, Lśw i LMśw. Jest to m. in. kompleks olsów położonych w dolinie rzeki Kostrzyń oraz śródleśnego bagna stanowiącego naturalny rezerwat wodny. Występuje tu rzadkie na Nizinie Południowopodlaskiej kontynentalne torfowisko wysokie Ledo-Sphagnetum magellanici.

 

Informacje z www.mrozy.pl:

Na terenie rezerwatu dominują siedliska wilgotne: olsy zajmujące 60,21 ha i bory mieszane wilgotne (7,24 ha). Fitocenozy olsów reprezentuje ols porzeczkowy (Ribo nigri-Alnetum) o typowej strukturze kępkowo-dolinkowej. Drzewostan buduje głównie olsza czarna (Alnus glutinosa) a podszyt tworzy porzeczka czarna (Ribes nigrum).

Z gatunków charakterystycznych występują:

* psianka słodkogórz (Solanum dulcamara),
* karbieniec pospolity (Lycopus europaeus),
* turzyca długokłosa (Carex elongata),
* kosacieć żółty (Iris pseudoacorus).

Drugim zbiorowiskiem leśnym jest bór bagienny (Vaccinio uliginosi-Pinetum), w którego płatach występuje chronione częściowo bagno zwyczajne (Ledum palustre).

Fitocenozy nieleśne reprezentowane są przez dwa zespoły torfowiskowe: torfowisko wysokie kontynentalne (zespół Ledo-Sphagnetum magellanici) oraz torfowisko przejściowe (zbiorowisko Eriophorum angustifolium-Sphagnum cuspidatum). W płatach pierwszego dominuje wełnianka pochwowata (Eriophorum vaginatum), a w warstwie b występuje brzoza omszona (Betula pubescens). W drugim występuje:

* wełnianka wąskolistna (Eriophorum angustifolium),
* turzyca siwa (Carex canescens),
* czermień błotna (Calla palustris).

Z gatunków chronionych stwierdzono:

* porzeczkę czarną (Ribes nigrum),
* kruszynę pospolitą (Frangula alnus),
* konwalię majową (Convallaria majalis),
* kopytnik pospolity (Asarum europaeum),

z gatunków rzadkich:

* wierzbownicę bladoróżową (Epilobium roseum).

W granicach projektowanego rezerwatu występuje 71 gatunków ptaków lęgowych. Z gatunków nielicznych w awifaunie Polski na terenie rezerwatu stwierdzono m. in.:

* bociana czarnego (Ciconia nigra),
* żurawia (Grus grus),
* trzmielojada (Pernis apivorus),
* krogulca (Accipiter nisus),
* brodźca samotnego (Tringa ochropus),
* muchołówkę małą (Muscicapa parva),
* dzięcioła średniego (Dryobates medius).

Licznie występują motyle, a wśród nich:

* rusałka pawik (Nymphalis io),
* rusałka pokrzywnik (Aglais urticae),
* rusałka wierzbowiec (Nymphalis polychloros),
* listkowiec cytrynek (Gonepteryx rhamni),
* mniej licznie rusałka żałobnik (Nymphalis antiopa).

W odległości około 1 km od projektowanego rezerwatu Rogoźnica w pobliżu wsi Borki znajduje się torfowisko wysokie z jeziorkiem zarastającym pałką szerokolistną (Typha latifolia). Na torfowisku rosną pojedyncze,rachityczne sosny i brzozy, masowo występuje:

* wełnianka pochwowata (Eriophorum vaginatum),
* wełnianka wąskolistna (Eriophorum angustifolium),
* żurawina błotna (Oxycoccus palustris).

Na okrajku występuje czermień błotna (Calla palustris).

Na terenie tego torfowiska znajduje się jedyne w naszej gminie stanowisko masowo występującej, objętej ochroną całkowitą rosiczki okrągłolistnej (Drosera rotundifolia), której liczba stanowisk w Polsce maleje z powodu likwidacji siedlisk. Z tego względu warto ten teren przyłączyć do projektowanego rezerwatu Rogoźnica, tym bardziej, że z punktu widzenia leśnictwa jest to nieużytek. W bezpośrednim sąsiedztwie torfowiska znajduje się bór bagienny z borówką bagienną (Vaccinium uliginosum) oraz chronionym częściowo bagnem zwyczajnym (Ledum palustre).


 

Sonda

Który rezerwat jest Twoim zdaniem najciekawszy?
 

Inne ciekawe miejsca:

Strugi Krzywickie

Góry Łańcuchowe

Najstarsza sosna

Goście witryny

We have guests online

Visitors Counter

23078
DzisiajDzisiaj4
WczorajWczoraj31
TydzieńTydzień99
MiesiącMiesiąc478
RazemRazem23078

Statystyka

stat4u

Autorzy: Ola Michalik, Arkadiusz Pomierny (2010-2011), Dagmara Pomierna, Arkadiusz Pomierny (2011-2012). Powered by Joomla!. Designed by: joomla 1.5 template install imagemagick Valid XHTML and CSS.